ประวัติสถานีตำรวจภูธรพะวอ

สถานีตำรวจภูธรพะวอ ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ที่ 6 บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ห่างจาก อำเภอเมืองตาก ประมาณ 54 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอแม่สอด ประมาณ 34 กิโลเมตร

เมื่อปี พ.ศ.2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้สถานีตำรวจภูธรตำบลพะวอ มีอำนาจทำการสืบสวนสอบสวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล คือ ตำบลพะวอ และตำบลด่านแม่ละเมา โดยมี พันตำรวจโท ภาณุวัฒน์ บุญทรง เป็น สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจ

ปัจจุบัน พันตำรวจเอก ชัชพล สมแก้ว ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพะวอ
Visitors: 38,458