สถานีตำรวจภูธรพะวอ

           

        สถานีตำรวจภูธรพะวอ ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ 6 บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า  ตำบลพะวอ       อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ห่างจาก อำเภอเมืองตาก ประมาณ 54 กิโลเมตร  ห่างจาก    อำเภอแม่สอด ประมาณ  34 กิโลเมตร   

        เมื่อปี พ.ศ.2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้สถานีตำรวจภูธรตำบลพะวอ มีอำนาจทำการสืบสวนสอบสวน   ในเขตพื้นที่             รับผิดชอบ 2 ตำบล คือ ตำบลพะวอ และตำบลด่านแม่ละเมา     โดยมี พันตำรวจโท ภาณุวัฒน์  บุญทรง เป็น สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจ       

        ปัจจุบัน พันตำรวจเอก จำแรง  สุดใจ ดำรงตำแหน่งเป็น       ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพะวอ

                  

 

 

               ไม่ได้รับความสะดวก หรือความเป็นธรรม และพบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ          ของข้าราชการตำรวจ แจ้ง พ.ต.อ.จำแรง  สุดใจ ผกก.สภ.พะวอ  โทร. 08-4569-5370

 

Visitors: 29,490