สถานีตำรวจภูธรพะวอ

เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่

กรุณาปรานีต่อประชาชน

อดทนต่อความเจ็บใจ

ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก

ไม่มักมากในลาภผล

มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชน

ดำรงตนในความยุติธรรม

กระทำการด้วยปัญญา

รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

    • เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปรานีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมา...
    • 1527566576337.jpg
      146 หมู่ที่ 6 บ้านแม่ละเมา-ไหล่ท่าต.พะวอ อ.แม่สอดจว.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0 5559 5224 Email : pawor911@...
Visitors: 112,393