สถานีตำรวจภูธรพะวอ

       

 

 เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
 กรุณาปราณีต่อประชาชน
 อดทนต่อความเจ็บใจ
 ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
 ไม่มักมากในลาภผล
 มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
 ดำรงตนในยุติธรรม
 กระทำการด้วยปัญญา
 รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

 

                                                       

 

 พ.ต.อ.ชัชพล สมแก้ว ผกก.สภ.พะวอ ได้จัดให้ดำเนินโครงการอบรม "พัฒนาจิต ให้เกิดปัญญา และสันติสุข"   14-21  พ.ย. 62   ที่วัดคอกช้างเผือก เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด  สภ.พะวอ  และประชาชนทั่วไป  ได้รู้และเข้าใจหลักธรรมะตามแนวทางพุทธศาสนา  เพื่อนำหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข  มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น  71 คน

       อีกช่องทางหนึ่งของการ แจ้งเบาะแสหรือเหตุด่วนเหตุร้ายของ สภ.พะวอ  

 

 

 

 17 ต.ค.62 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
 พ.ต.อ.ชัชพล สมแก้ว ผกก.สภ.พะวอ พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.พะวอ
ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ ปี 2562 ดังนี้

- บูชาศาลพระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ สภ.พะวอ
- เคารพธงชาติ กล่าวอุดมคติตำรวจและกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี
- ทำพิธีตั้งศาลเจ้าพ่อพะวอ ใน สภ.พะวอ เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพบูชา ของ สภ.พะวอ
- มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น 5 สายงาน
- มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ สภ.พะวอ และนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนโรงเรียนในพื้นที่ สภ.พะวอ จำนวน 160 ทุน พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ สภ.พะวอ
- ทำพิธีสงฆ์ ทำบุญถวายสังฆทาน ถวายเพลพระ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชตำรวจผู้ล่วงลับ

    • เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มัก...
    • 1527566576337.jpg
      146 หมู่ที่ 6 บ้านแม่ละเมา-ไหล่ท่าต.พะวอ อ.แม่สอดจว.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0 5559 5224 Email : pawor911@...
Visitors: 114,459