สถานีตำรวจภูธรพะวอ

       

 

 เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
 กรุณาปราณีต่อประชาชน
 อดทนต่อความเจ็บใจ
 ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
 ไม่มักมากในลาภผล
 มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
 ดำรงตนในยุติธรรม
 กระทำการด้วยปัญญา
 รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

 

                                                       

       อีกช่องทางหนึ่งของการ แจ้งเบาะแสหรือเหตุด่วนเหตุร้ายของ สภ.พะวอ  

    • เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มัก...
    • 1527566576337.jpg
      146 หมู่ที่ 6 บ้านแม่ละเมา-ไหล่ท่าต.พะวอ อ.แม่สอดจว.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0 5559 5224 Email : pawor911@...
Visitors: 113,379