สถานีตำรวจภูธรพะวอ

           

        สถานีตำรวจภูธรพะวอ ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ 6 บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า  ตำบลพะวอ       อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ห่างจาก อำเภอเมืองตาก ประมาณ 54 กิโลเมตร  ห่างจาก    อำเภอแม่สอด ประมาณ  34 กิโลเมตร   

        เมื่อปี พ.ศ.2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้สถานีตำรวจภูธรตำบลพะวอ มีอำนาจทำการสืบสวนสอบสวน   ในเขตพื้นที่             รับผิดชอบ 2 ตำบล คือ ตำบลพะวอ และตำบลด่านแม่ละเมา     โดยมี พันตำรวจโท ภาณุวัฒน์  บุญทรง เป็น สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจ       

        ปัจจุบัน พันตำรวจเอก พันธ์ศักดิ์  สมันตรัฐ  ดำรงตำแหน่งเป็น  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพะวอ

Visitors: 16,434