สถานีตำรวจภูธรพะวอ

           

        สถานีตำรวจภูธรพะวอ ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ 6 บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า  ตำบลพะวอ       อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ห่างจาก อำเภอเมืองตาก ประมาณ 54 กิโลเมตร  ห่างจาก    อำเภอแม่สอด ประมาณ  34 กิโลเมตร   

        เมื่อปี พ.ศ.2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้สถานีตำรวจภูธรตำบลพะวอ มีอำนาจทำการสืบสวนสอบสวน   ในเขตพื้นที่             รับผิดชอบ 2 ตำบล คือ ตำบลพะวอ และตำบลด่านแม่ละเมา     โดยมี พันตำรวจโท ภาณุวัฒน์  บุญทรง เป็น สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจ       

        ปัจจุบัน พันตำรวจเอก ศิริพงษ์  ศรีทัน ดำรงตำแหน่งเป็น     ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพะวอ

                   ไม่ได้รับความสะดวก หรือความเป็นธรรม และพบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบของข้าราชการตำรวจ                         แจ้ง พ.ต.อ.ศิริพงษ์  ศรีทัน ผกก.สภ.พะวอ  โทร. 08-3860-4343

 

Visitors: 18,414